Nlp izmir de travma çözümünde psikologların sıklıkla kullandığı tekniklerden biridir. Nlp Dünya'da son 20 senedir psikologlarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Emdr, Eft ve benzeri sorun çözme teknikleriyle birlikte kullandığında daha travmalar, takıntılar ve kötü alışkanlıklar için çabuk ve kesin sonuçlar doğurabilir.

nlp izmir

1970 ’lerde John Grinder (linguist) ve Richard Bandler (matematikçi ve psikoloji öğrencisi) tarafından geliştirilmiştir. nlp kuramcıları insanların içsel temsillerinin (düşünceler ve imajlar) onların seçim ve davranış repertuarlarını belirlediğine inanmaktadırlar. İçsel temsillerdeki örüntüleri tanımlama ve bilinçli olarak değiştirme belirli davranış değişikliğine yol açar.

Nlp’nin Gelişimi

Grinder ve Bandler Santa Cruz Üniversitesi’nde 1970 ’lerde çalışırken psikoterapi araştırmalarının aşırı derecede patolojiyi vurguladığını ve insanların doğru yaptığı şeylere ve iyi işlev göstermelerini sağlayan şeylere yeterince dikkat etmediğini inanmışlardır. Çalışmalarının sonunda üç önemli terapist bulmuşlardır: Virginia Satir, Fritz Perls ve Milton Erickson. Bu üçünün tarzlarında belirli ortak noktalar bulmuşlardır. Üçü de danışanlarını büyük bir beceriyle okumaktaydı (önsezi) ve müdahaleleri, tepkileri bir fark yaratmaktaydı.

Sibernetik, linguistik, davranışçılık, aile ve sistem kuramı, kişilik kuramı ve iletişim gibi çeşitli disiplinleri incelemişlerdir. Sonunda bu becerileri usta terapistlerin sahip olduğu bu becerileri öğretme yollarını aramışlardır. İki nokta öne çıkmaktadır:

 • Mükemmel terapistlerin ön sezgisel becerilerini işletme yöntemleri
 • İnsanların istenen sonuçlara yönelik davranışlarına daha çok dikkat edilmesi (bu, çözümü daha iyi sağlamaktadır); sorunu analiz etmekten ve tartışmaktan çok; sorun bir kere netleştirildikten sonra enerjilerini ideal çözümün detaylarını tanımlamaya harcarlar.

Bandler ve Grindler’in ( 1975 ) Sihrin Yapısı adlı ilk kitapları araştırmalarını özetlemektedir.

nlp üç temel kavrama dayanmaktadır:

1. Nöro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.

2. Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.

3. Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

Nlp’ye göre ,insanlar belirli durumlarda belirli biçimlerde davranmayı öğrenirler ve otomatik örüntüler geliştirirler, programlar –sinirsel ve dilsel olarak-. Bu programlar insanların çoğu günlük tepkilerini ve kişiliğini oluşturur. Bu programlar işletildiğinde insanlar repertuarlarındaki diğer yaklaşımlardan daha iyi işlerler. Zamanla bu otomatik tepkiler derin olarak yerleşir. İnsanlar genellikle sorunlara yol açtığını sonucuna ulaşmadığı sürece onları değiştirmezler.

Nlp’nin öncelikle amacı insanların gerçekliğin içsel temsillerinin (sıklıkla dil örüntülerinde yansıtılan) farkına varmalarına yardımcı olmaktır. nlp’ye göre insanlar içsel ve dışsal olayları algı modlarıyla yaşarlar görsel, işitsel, kinestetik (dokunma), koklama ve tatma modları. Değişiklikler, dil örüntülerinde değişiklik yapmak için bu algılama modları yoluyla yapılır.

Nlp fenomenolojik bir yaklaşımdır. nlp insanların iletişimindeki anlamların başkalarından aldıkları tepkilerde gerçekten yansıtıldığını ileri sürmekte ve bunlara odaklanmaktadır. nlp’ye göre insanlar iletişimde aldıkları tepkilerden sorumludurlar (kanser hastası arkadaşına/jennifer yardımcı olmak için öğüt veren kızdan/anita [nlp yardımı] arkadaşının uzaklaşması).

 Varsayımlar

 • insanlar değişiklik yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptir.
 • insanlar her zaman en iyi seçimleri yaparlar
 • her davranışı amaçlıdır ama amacın farkında olunmayabilir
 • kimse yanlış olamaz veya kırılmaz; kişinin nasıl işlediğini bularak değişim kolaylaştırılabilir
 • başarısızlık gibi bir şey yoktur, sadece geri bildirim vardır, tüm tepkiler kullanılabilir
 • bir organizma iyi olmaya yönelir doğal olarak
 • zihin ve vücut aynı sistemin parçalarıdır
 • yeterince küçük parçalara bölünerek herhangi bir şey başarılabilir
 • dünya insanlara büyüme ve gelişme için bol miktarda kaynak sağlar
 • insanlar yaşamlarında ihtiyaç duydukları bütün kaynaklara zaten sahiptir sadece içsel kaynaklara ulaşmada yardıma ihtiyaç duyarlar

NLP geçmişten gelen korkuları, travmaları, takıntıları, kısıtlayıcı inançları, sigara  alkol vb. zararlı alışkanlıkları değiştirmede yardımcı olacak etkili çözümler sunar. Eğer siz de benzeri sorunlar yaşıyorsanız 30 senelik klinik psikoloji tecrübemle yanınızdayım. Lütfen telefon yoluyla randevu alınız.

 Saygılarımla...

dr. murat sarisoy

Dr. Psikolog Murat SARISOY

Uzman Klinik Psikolog - NLP Terapisti

Randevu almak için 7/24 DANIŞMA HATLARIMIZ 

Ekibimiz Hakkında Bilgi Almak İçin BİZ KİMİZ ?

İzmir Psikolog - Gökyüzü Psikoterapi Enstitüsü Merkezimizin yeri için KONUM 

Psikolog Dr. Murat SARISOY Hakkında Tarafsız Tavsiye Sitesinde Yazılan TAVSİYELER

Yazdığım ve basılmış kitapları görmek için KİTAPLARIM linkini inceleyiniz.

 • Etik, Bilimsel yaklaşımımız ve tam 30 yılllık tecrübemizle yanınızdayız...

Danışma ve Randevu Hatlarımız:

 • 0 232 464 00 60
 • 0 534 670 23 73
 • 0 554 580 25 10

 

Danısmanlık Konuları

Bizi Takip Edin

Free Joomla templates by L.THEME